Figure 151

Wireshark capturing packets

File Edit irtew Go Capture Analyze Statistics belp

Time 1Î2 65.042005 17 1 65.K4 116/ 174 65.843374

125 65.348147

126 65.348155

137 60.185330

138 78.108120 179 76.229996 138 /B.710SH

131 78.56 3504

132 78.668713

133 71.571704 114 71.582383

Source 152.168.1.4 1$,68.31,33 192.1ÉH. 1.4 80,68.01.33 102.168.1.4 102.168.1,1 102.168.1,1 f »hiater._H4: It :a7 QeU_Bt :7f :S.| 80.68.03.175 102.168.1.4 102.168.1.4 80.68.01.175

DeslrnslKHi

80.68.01.33

102.166,1,4

80.68.01.33

102.168,1.355

102.168.1.255

102.168,1.4

80.68.03.175

80.68.03.175

142.168.1.4

Protocol I nip

ÏCP [KP spcjipnl of a rpasspBhli

TTr Sil L1H Hfl [ACK] S.-::- A< I HTTP/XML HTTP/1.1 200 OK

TCP 30425 i 08 IF~IN, ACKI Seq-Ii

[Good: Tine] I Bad : FalW] Source: 102.168.1.1 (102.168.1.11 Destination: 193.168.1.755 (192.168.1.755) llspr QatagrH Pi'orni-nl, SIT Port: 631 (631), list Port: 611 (li'll) Coihiii llTiii PrJnliM Syslea (CUPS) Kiowsimj Protocol

0800 ft ft ff ft tt tf 80 08 Bfllfl Qfl ad AH DO 411 AS 40 11 0820 81 tt 03 77 02 77 80 00

bS ef cB cjK 01 B1 [B üB ... 40 cf 33 20 33 20 69 78 . ..w.u. .

1.3 3 ip elhU. <Jiw capture in presressJ Pile. ilmp/elherXXXXOMOcKi 51 P. 134 1). 134 M. 0

Was this article helpful?

0 0

Post a comment