Figure 108 Banshee is a relatively new application and can easily handle ripping CDs to your hard drive

[View full size image]

fcj-sic Eds fttytoac* h

ii in in II

Mb

MUHC Lfcttry

p^rmis-flo*! lo LJirwl

PtrmiMiani... ¡in*

4> * Tifk

Alt rft

Till AfcjTi

Vltù

EG L

Ttaa DirtrHM

Btafc Shjck Pttmrnsitn eû Lane

3:13

S 2

Ths Dfiu-rfi-s

ùk nur Hdnds Oh My t/arr Pfrmrssjtn eû Lane

Kj 3

Th* □■rtmM

Cf liv--} in mi pwmrtihcn eû Liane

3:13

*

Tha Dvlm»

1 G :'iciv-e- -i .a "K ng Cj : a d Li Perrmtejcn to Lane

& 3

"rtifl Daft-nil

lOVl a GNjf « Faring Ptrrnnmn to LflHC

£ »

e

Tho Dviman

Gisflff Up Pirffiillfen So Laos

tf 7

ftio Dairiin

Slwk mU Ftrmfiikn to Lane

3; IV

tf »

iht Drtnfii

pndiyn^f-t P*rnih!iJîntDlJina

Ï»

S ù

Ttm DarinaM

Lev* Bn iha No ■ to i *nd

51 IÛ

TTIA DirtntM

hoîùjiij wy ow-i p#irm.is:cfleùlùne

«

4

Lù itrns. jù IS Tecai Tin*

Was this article helpful?

0 0

Post a comment