Figure 818 Mozilla is a handy allaround integrated Internet client

[View full size image]

> ûnlFiiim f'uljj (.a II rit u r*. i.lui» mrH'tiriy - ;ill.tiimicr,.r,upr:rrn,-iii un ii™v|ilus.nr1 - Ma/ill.-i j Edt yi^w M-eisaqe TOOIÏ ^ndo* Hfllp

„ C onpoL* M ip'. t-7-.-i runrd IJMt jMtrTVB wWWPWWWBwfl

& Inborn 11446) ■3 DriPtJ ÎS Templates ^ «Ht 3 Traih =| Ltcjl Foldiii Li. UnsutiC Mpxsago-s ■j3 drafts S remplate-s Qtait (î Trash *|fl) usrnrl.p3Lii.net

Ëublfct or Sender contains:

Subjcct

■jllh□ IlJh 1 n Acjei Hilmân,... ^ KÎSUPEnMAN ClOTHIMG «*) l> Ci des Je Spain

>LÎThe Middk' Caste-nu... & ÎJ&nomidiy continuity -'.) 1> ij-itfi n".t Ion .îboul Ajcli...

CÎ0T Nil N0n(rjilJty v-1) l> Ci ftny other crsii^ver... ■£) »CiWew tralle* ii up

-i-) frCÎHolp rHiinlIFylriçj -:iip.~ Ci^ft-er meçtlrtn repor,, _' 'Cft H^tm.in, gllvef J...

29/01101.

01:31

9 l^JOSJOS 13HO

Priority C5

Subjcc t ; Gotha m p ul |> Co Irecl o n C Iktli meet Int) From: Phantam; 1 Tphantoin; isiv. n ifspr.rip.ca™:-Djti: DJJOflVÈS 17:42 Mtwfgrnffpt: ali/f j!t.=omici.b^i!rr' .'! .îlL LDmicï.supiirrr.n-. alf.fon.dùt.SauigB,

Tht hif titling of ïhi ùHhii fjlp CcUiLUri Club if lh:i iafuriay. Hay 13, a».

Till: Frai 1 ts 4 PM

Viiiprt; fli» Pa* Library, K Lfno|f îtrtel, Nanhatljri (the

Village)

ïiiat: Wt'll diîiiiîi the hirdy îit|f pulp shtii, aiid iur itBtînç thf"t G 0 □ ' H+-V.J inivil î» oi (7T |H 1)1 HlHl ■

To add accounts, under Edit, Mail & Newsgroups Account Settings, click the Add Account button and select either a mail or news account to add. The Account Settings dialog is shown in Figure 8.19.

Was this article helpful?

0 0

Post a comment